sobota, 14 czerwca 2014

Zestaw Morze Bałtyckie / Baltic Sea combo

Mój najstarszy zestaw Trolli, ciągle wzbogacany. Część szklanych "unik" pochodzi bezpośrednio z Danii i przypomina mi o przepięknej porcelanie Royal Copenhagen. Wkrótce znów wyrusza nad morze :-)
My oldest trollbeads combo, still enhanced. Part of the glass ooaks come directly from Denmark and remind me of the beautiful Royal Copenhagen's pottery. It will be at the seaside soon again :-)
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz