poniedziałek, 11 listopada 2013

Dziadek i Babcia / Grandparents beads


Kolejne dwie prace dołączyły tej jesieni do kolekcji Trollbeads. Starałam się potraktować obydwa projekty z przymrużeniem oka, jako swego rodzaju reminiscencję koralików Macierzyństwo i Ojcostwo. To tylko alegoria (tak jak w przypadku poprzednich projektów), zabawa stereotypami, nie dosłowne zobrazowanie poszczególnych odbiorców ;-)
Another two works joined the Trollbeads collection this Fall. I tried to treat both designs with a kind of wink at Maternity and Paternity beads. This is only an allegory (as well as the previous designs), playing with stereotypes, not a literal representation of each customer ;-)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz